Буряад ИТ

Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури

Новости

июля 03, 2020
by Буддийский университет Даши Чойнхорлин
Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бүү үйлдэ, хортой годлиин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха! Бэлигүүн толи дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиев Новый перевод на бурятский язык.
июня 09, 2020
by i-Bur
Эсэгэ Ороноо хамгаалгайн дайн дүүрээр 75 жэл үнгэрбэ. Энэ дайн мани эхэ орни бүхы арад зони хуби заяан соогуур гараан, хүн бүхэни, айл бүхэни, нютаг бүхэни хара даляараа дайража гараан. Мани нютагай эгээ хүгшэн эхэнэр Николаева Дулмажаб Мыжитовнагай хуби…
мая 22, 2020
by Буддийская Традиционная Сангха России
XXXV (35) конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» среди школьников этнической Бурятии, на знание бурятского языка и традиции, прошёл впервые в онлайн режиме .Результаты конкурса смотрите ниже и по ссылке видео награждение.Организаторы :…
мая 12, 2020
by Буддийский университет Даши Чойнхорлин
Санскрит хэлний mudra нь mud буюу (бурхдын) таалалд нийцүүлэх гэсэн утгатай үйл үгнээс гаралтай бөгөөд тамга, тэмдэг, дохио зангаа гэсэн утгатай. Бурханы шашны нэр томьёонд бурхан болон бурхдын мутрын байрлал, дохио зангааг mudra хэмээн нэрлэдэг…
мая 02, 2020
by Буддийская Традиционная Сангха России
15 мая 2020 года состоится 35-й Конкурс по Бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ, конкурс среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка.Организаторы:Буддийская традиционная Сангха России, Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" им. Дамба…
 

 

Регистрация

Войдите в свой аккаунт