Буряад ИТ

Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури

Новости

апреля 24, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
На Бурятском языке.Сэлэнгын буряадаар. Этигэл ябуулха ес орошибай.Би тэрэ мэтэ эхэ болосон огторгойн хизаартай сасуу хамаг амитан арбан зүгэй гурбан сагай хамаг Түүншэлэн ерэгшэдэй бэе, зарлиг, сэдьхэл, эрдэм, үйлэнүүдэй мун шанар болосон, наян дүрбэн мянган…
марта 31, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
"Друг в беде не бросит" гэжэ дуу буряадар, исполняет Очирова Надежда , 6 класс, - Зэдэ аймагын Доодо Бургалтайн басаган. Девочка из Джидинского района села Бургалтай . Манай буряад улсын сургуулин сурагчад ород дуунудые буряад болод дууладаг , өрынгө…
марта 25, 2019
by "МРО буддистов дацан ""Ше Дувлин"""
Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури…
февраля 05, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
Интервью с Хамбо ламой Дамба Аюшеевым в преддверии праздника белого месяца на бурятском языке. Хамбо лама подвел итоги уходящего года, наметил планы на приходящий год. Разъяснил значение Дугжууба, Бутуу удэр и Сагаа алха.
января 29, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
На тибетском "Шернин ". Этот текст является основой всех книг в Буддизме, вся суть Буддизма заключена в нем. Кто прочитает её, будет под защитой Божеств. Второе Учение Будды. Второй поворот Колеса Учения Буддой начинается так: Илажа тyгэс нугшэсэн эхэ бэлигэй…