Буряад ИТ

Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури

Новости

декабря 24, 2019
by i-Bur
ХIV Уласхоорондын «Алтаргана-2020» гэһэн бүгэдэ буряадуудай наадан Үбэр Байгалай хизаарай хотын түхэлтэй Ага болон Могойто нютагуудта 2020 оной июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ. Уласхоорондын энэ наадые эмхидхэлгэ болон үнгэргэлгэдэ Үбэр Байгалай…
декабря 23, 2019
by Фонд Зула
Фонд "Зула" представляет сказку на бурятском языке "Тохорюун ба бэгсэргэ". Выражаем благодарность за оказанную помощь в создании социально-культурного проекта видео сказки: Цыбенова Батора БаирмункуевичаЦыбенову Эржэну БаировнуСанжиеву Валерию…
декабря 02, 2019
by i-Bur
1. Жираф. Анааша.2. Лев. Арсалан.3. Тигр. Бар/Эреэн гүрөөһэн.4. Слон. Заан.5. Зяац. Шандаган.6. Крот. Мана hохор.7. Лось. Хандагай.8. Медведь. Баабгай.9. Лиса. Унэгэн.10. Волк. Шоно.11. Крокодил. Матар.12. Обезьяна. Бишэн.13. Олень. Буга.14. Рысь.…
ноября 23, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
23 ноября 2019 года в Буддийском университете завершился XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ" , среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка, тоадиции и культуры. Организаторы: Буддийская традиционная Сангха России,…
ноября 17, 2019
by Буддийская Традиционная Сангха России
23 ноября 2019 года в Буддийском университете состоится XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ". Конкурс проходит среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка, традиций и культуры.За прошедшие пять с половиной лет этот…