Понедельник, 02 декабря 2019 02:44

Животные на бурятском языке

1. Жираф. Анааша.
2. Лев. Арсалан.
3. Тигр. Бар/Эреэн гүрөөһэн.
4. Слон. Заан.
5. Зяац. Шандаган.
6. Крот. Мана hохор.
7. Лось. Хандагай.
8. Медведь. Баабгай.
9. Лиса. Унэгэн.
10. Волк. Шоно.
11. Крокодил. Матар.
12. Обезьяна. Бишэн.
13. Олень. Буга.
14. Рысь. Шэлүүhэн.
15. Белка. Хэрмэн.
16. Барсук. Доргон.
17. Бобер. Минжэ.
18. Горностай. Үен.
19. Песец. Сагаан үнэгэн.
20. Соболь. Булган.
21. Косуля. Гүрөөhэн.
22. Кабан. Бодон гахай.
23. Сурок. Тарбаган.
24. Еж. Заряа.
25. Дракон. Луу.
26. Змея. Могой.
27. Лягушка. Баха.
28. Мамонт. Арсалан Заан.
29. Леопард. Эрбэд. Барас?
30. Росомаха. Зээгэн.
31. Куница. Хүнэри.
32. Ласка. Охор Үен.
33. Колонок. hолонго.
34. Крыса. Үхэр хулгана. Харьха?
35. Летяга. Олбо.
36. Выдра. Халюун.
37. Бурундук. Жэрхи.
38. Летучая мышь. Урмэшоо
39. Кабарга. Хүдэри.
40. Тушканчик. Алаг дааган.
41. Суслик. Зумбараа, урхэ
42. Мышь. Хулгана.
43. Антилопа. Оронго.
44. Лошадь. Морин.
45. Верблюд. Тэмээн.
46. Корова. Үнеэн.
47. Овца. Хонин.
48. Коза. Ямаан.
49. Кошка. Миисгэй.
50. Собака. Нохой.
51. Свинья. Гахай.
52. Кролик. Туулай.
53. Осел. Элжэгэн.
54. Як. Сарлаг.
55. Зебра. Эреэн тахи

Авторизуйтесь, чтобы комментировать