Начинаем эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга"

09 сентября 2020     523

Наша кафедра начинает эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга" по теме: "Создание речевой развивающей среды на бурятском языке". 8 сентября состоялось знакомство с замечательным педагогическим коллективом у...

Родробно

Начинаем эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга"

Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка

03 августа 2020     930

БУРЯАД YНЭН вышел на Кяхтинском бурятском языке. Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка и начинает выпускать газеты на разных наречиях бурятского языка, еженедельно. Впервые за мн...

Родробно

Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка

Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

03 июля 2020     1011

Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бүү үйлдэ, хортой годлиин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха!   Бэлигүүн толи дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиев Новый перевод на б...

Родробно

Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

Юрын буряад эхэнэр

09 июня 2020     830

Эсэгэ Ороноо хамгаалгайн дайн дүүрээр 75 жэл үнгэрбэ. Энэ дайн мани эхэ орни бүхы арад зони хуби заяан соогуур гараан, хүн бүхэни, айл бүхэни, нютаг бүхэни хара даляараа дайража гараан. Мани нютагай э...

Родробно

Юрын буряад эхэнэр

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

22 мая 2020     1377

XXXV (35) конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» среди школьников этнической Бурятии, на знание бурятского языка и традиции, прошёл впервые в онлайн режиме .Результаты конкурса смотрит...

Родробно

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

Бурхадын мутарлага

12 мая 2020     1586

Санскрит хэлний mudra нь mud буюу (бурхдын) таалалд нийцүүлэх гэсэн утгатай үйл үгнээс гаралтай бөгөөд тамга, тэмдэг, дохио зангаа гэсэн утгатай. Бурханы шашны нэр томьёонд бурхан болон бурхдын...

Родробно

Бурхадын мутарлага

35-й Конкурс по Бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

02 мая 2020     1485

15 мая 2020 года состоится 35-й Конкурс по Бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ, конкурс среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка.Организаторы:Буддийская традиционная Сангха Р...

Родробно

35-й Конкурс по Бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

Мартагдаһан дуушанай бусалга

09 апреля 2020     1020

Эндэ һаяхан буряадай ФМ-радиогоор тон һонирхолтой дамжуулга гараба. 80-90-ээд онуудаар оперо ба баледэй театрай дуушан ябаһан Бадмаев Солбон Цыренович тухай удха түгэлдэр хөөрөөн дэлгэрбэ, дуулаһан ду...

Родробно

Мартагдаһан дуушанай бусалга

Агинская буддийская академия получила грант

18 марта 2020     1056

Проект Агинской буддийской академии "Возвращение к истокам" стал победителем первого конкурса 2020 года Фонда президентских грантов. Проект направлен на сохранение и популяризацию бурятской культуры,...

Родробно

Агинская буддийская академия получила грант

Начинается новый цикл  лекций ректора Буддийского университета

15 марта 2020     1499

Хундэтэ нухэд!Дорогие друзья! В Национальной библиотеке Республики Бурятия начинаются новые лекции ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Габжа ламы Дымбрыла Дашибал...

Родробно

Начинается новый цикл лекций ректора Буддийского университета

Описание жизни, жизненного пути человека

05 марта 2020     3102

10 наhaн - арбан улаан шагай, ургажа ябаhaн улаан бургааhaн, үндыжэ ябаhaн эдир үетэн.20 наhaн - хорин галзуу шоно, хореод наhaн хольбирхой - харгы haлаа олонтой.Наhaн эдир залуу, хүсэ шадал мундуу.30...

Родробно

Описание жизни, жизненного пути человека

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

23 февраля 2020     1747

Углоо бури сэржэмээ ургэжэ удэр бури бурхандаа зальбаржа. Боди сагаан сэдьхэл сэдьхэжэ буянтай хэшэгтэй ябахатнай болтогой.  1.Хулгана жэлдэ турэhэн хун: хул  хунгэн,  мэхэеэ гаргахадаа...

Родробно

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Страница 1 из 14
Регистрация

Войдите в свой аккаунт