hониинууд
Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

03 июля 2020     161

Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бүү үйлдэ, хортой годлиин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха!   Бэлигүүн толи дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиев Новый перевод на б...

Родробно

Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

Юрын буряад эхэнэр

09 июня 2020     171

Эсэгэ Ороноо хамгаалгайн дайн дүүрээр 75 жэл үнгэрбэ. Энэ дайн мани эхэ орни бүхы арад зони хуби заяан соогуур гараан, хүн бүхэни, айл бүхэни, нютаг бүхэни хара даляараа дайража гараан. Мани нютагай э...

Родробно

Юрын буряад эхэнэр

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

22 мая 2020     510

XXXV (35) конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» среди школьников этнической Бурятии, на знание бурятского языка и традиции, прошёл впервые в онлайн режиме .Результаты конкурса смотрит...

Родробно

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

Бурхадын мутарлага

12 мая 2020     585

Санскрит хэлний mudra нь mud буюу (бурхдын) таалалд нийцүүлэх гэсэн утгатай үйл үгнээс гаралтай бөгөөд тамга, тэмдэг, дохио зангаа гэсэн утгатай. Бурханы шашны нэр томьёонд бурхан болон бурхдын...

Родробно

Бурхадын мутарлага

35-й Конкурс по Бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

02 мая 2020     600

15 мая 2020 года состоится 35-й Конкурс по Бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ, конкурс среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка.Организаторы:Буддийская традиционная Сангха Р...

Родробно

35-й Конкурс по Бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

Мартагдаһан дуушанай бусалга

09 апреля 2020     331

Эндэ һаяхан буряадай ФМ-радиогоор тон һонирхолтой дамжуулга гараба. 80-90-ээд онуудаар оперо ба баледэй театрай дуушан ябаһан Бадмаев Солбон Цыренович тухай удха түгэлдэр хөөрөөн дэлгэрбэ, дуулаһан ду...

Родробно

Мартагдаһан дуушанай бусалга

Агинская буддийская академия получила грант

18 марта 2020     567

Проект Агинской буддийской академии "Возвращение к истокам" стал победителем первого конкурса 2020 года Фонда президентских грантов. Проект направлен на сохранение и популяризацию бурятской культуры,...

Родробно

Агинская буддийская академия получила грант

Начинается новый цикл  лекций ректора Буддийского университета

15 марта 2020     878

Хундэтэ нухэд!Дорогие друзья! В Национальной библиотеке Республики Бурятия начинаются новые лекции ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Габжа ламы Дымбрыла Дашибал...

Родробно

Начинается новый цикл лекций ректора Буддийского университета

Описание жизни, жизненного пути человека

05 марта 2020     1726

10 наhaн - арбан улаан шагай, ургажа ябаhaн улаан бургааhaн, үндыжэ ябаhaн эдир үетэн.20 наhaн - хорин галзуу шоно, хореод наhaн хольбирхой - харгы haлаа олонтой.Наhaн эдир залуу, хүсэ шадал мундуу.30...

Родробно

Описание жизни, жизненного пути человека

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

23 февраля 2020     1058

Углоо бури сэржэмээ ургэжэ удэр бури бурхандаа зальбаржа. Боди сагаан сэдьхэл сэдьхэжэ буянтай хэшэгтэй ябахатнай болтогой.  1.Хулгана жэлдэ турэhэн хун: хул  хунгэн,  мэхэеэ гаргахадаа...

Родробно

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Сэбэр буриад ген

23 февраля 2020     1931

Буриадай эртэнэй түүхэдэ олон басагадынь хатан боложо харида үгтэhэн, өөhэдөө хэнэйшье богоол байжа үзөөгүй, изагууртан гаралтай зон байhан гэжэ нэгэ эрдэмтэнэй элитхэхые шагнаа hэм. Хатан болохо ёhот...

Родробно

Сэбэр буриад ген

Мунхэ Зула. Будда

16 февраля 2020     3107

Буддын турэhэн тулоо мультфильм буряад хэлэнээр. Мультильм о рождении Будды на бурятском языке.

Родробно

Мунхэ Зула. Будда

Страница 1 из 14
Регистрация

Войдите в свой аккаунт