Четверг, 03 декабря 2020 12:28

«Эдир Будамшуу-2020» урилдаанай дүн согсологдобо 
Буряадта алдартай “Будамшуу” гэжэ зүжэг нааданай нэрээр нэрлэгдэһэн энэ урилдаае Ород Уласай арадай зүжэгшэн, “Будамшуу” зүжэгэй гол дүрые олохон лэ жэлдэ наадаһан Михаил Елбонов зохёон байгуулдаг юм. “Будамшуу” урилдаан 16-дахи жэлээ үнгэрбэ.
 
Сагай эрхэ нүхэсэлһөө урилдаан онлайн аргаар үнгэрхэ баатай болоо.
 
Абьяастай 45 хүүгэдэй гүйсэдхэһэн шүлэг, монолог болон дуунай видео бэшэлгэнүүдые бидэ шүүгшэд хаража үзэһэн байнабди.
 
Урилдаанай дүн:
Гран при шан – Цыренов Ганжур (Буряад Улас, Захаамин хото).
1 место – Отгонбаатар Хоссайхан (Монгол улс).
2 место – Намдаков Булад (Үбэр Байгалай хизаар, 1 дүгээр Агын дунда һургуулиин һурагша).
3 место – Ринчинов Этигэл (Буряад Улас, Аха аймаг), Хамгушкеев Роман (Эрхүү можо, Оһын аймаг, Обуса).
 
Мухар-Шэбэр аймагай Хүсөөтын дунда һургуулиин һурагша Бадмаев Эрдэм тусхай шанда хүртэжэ, “Океан” лагерьта (Владивосток хото) амарха путёвкоор урмашуулагдаха болоо.
 
Эдир зүжэгшэдтэ баяр хүргэе!
Авторизуйтесь, чтобы комментировать