Воскресенье, 20 мая 2018 00:13

Завершился XXIV конкурс по Бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ"

19 мая 2018 года в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился XXIV конкурс по Бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ" 

Инициатор и организатор Буддийская традиционная Сангха России 

Результаты конкурса

"Эхэ хэлэн – манай баялиг" Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXIV наадам. 

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХIV НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН»
гэжэ номинациин долоон үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд
1. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
2. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
3. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
4. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
5. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
6. Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули
7. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм
8. Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуулиин Эрхим зүжэг харуулһанай тулоо урмашууландана 
Бадмаев Тамир
Бадмаев Эрдэни
Зурлов Кирилл


ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ
I ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули
III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

УРАН ГАРТАН
I ҺУУРИ Бутитова Дарису, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 1-дэхи бүлгэм
II ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III ҺУУРИ Чойдонова Алина, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Раднаев Хэшэгто, Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
II ҺУУРИ Бадмаев Заято, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III ҺУУРИ Дугаржапов Илья, Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули

УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
II ҺУУРИ Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин "Дүхэриг" бүлгэм
III ҺУУРИ Жамсуев Гарма, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули


ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН
I I ҺУУРИ Дондокова Соелма, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули
II ҺУУРИ Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
III ҺУУРИ Нанзатов Зоригто, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 1-дэхи бүлгэм


һуури
Һургуули
оноо
1. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
116,2
2. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
114,5
3 Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
113,8
4 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
113,6
5 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
109,5
6 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин "Дүхэриг" бүлгэм
101,9
7 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм
101,7
8 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули
98,5
9 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули
98,3
10 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
98
11 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернад
97
12 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули
93,1
13 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули
92,2
14 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
91,3
15 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули
89,2
16 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули
89,1
17 Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуули 5-дахи ангиин бүлгэм
81,9
18 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули
80,1
19 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули
77,1
20 Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули
74,85
21 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули
70,9
22 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
69,6
23 Баргажанай аймагай Уланай дунда һургуули
68,4
24 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал "Тэрэнги" бүлэг
67,8
25 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули
66,6
26 Улаан-Үдэ хотын "Зандан Жуу" түб
66,5
27 Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули
64,6
28 Ахын аймагай Саяанай дунда һургуули
62
29 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули
62
30 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули
61,8
31 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули
61,5
32 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули
52,5
33 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули
52
34 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули. 
52
35 Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули
45
36 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули
44,2
37 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
44
38 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуули
36,6
39 Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули
36
40 Улаан-Үдэ хотын 12-дохи дунда һургуули
35
41 Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули
33
42 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази
31,5
43 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули
30,5
44 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули
29,85
45 Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуули
29
46 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын «Эбтэй бүлгэм»
27,5
47 Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули
27
48
Улаан-Үдэ хотын 20-дохи дунда һургуули
26,5
49 Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда һургуули
20,5
50 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм
19,5
51 Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуули
16
52 Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули
13
53 Улана-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули
11,5
54. Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда һургуули
0,75

Авторизуйтесь, чтобы комментировать