Пятница, 19 февраля 2021 19:42

Шатар наадан в Усть-Ордынском дацанеШАТАР НААДАН. Буряад байшамнай ажалаа ургэлжэлhоор.) Шэнын хоёрой удэр ехэ найр наада эмхидхэжэ арад зонойнгоо сэдьхэл hанааень баярлуулаа. Дасанаймнай дэргэдэ hээр шаалган, шагай наадан, бууза эдилгэн гэхэ мэтэ олон тоото наадан унгэргэгдоо. Иижэ манай буряад угсаатан соёло сахижа, элинсэг хэлинсэгуудэй дамжуулhан заншалаа алдаагуй, залуу хуугэдтоо ургэн зоригтойгоор дамжуулхыемнай болтогой!!! Эвээн тэтхэгшэ манай тулга буряад Тумэн Жаргалов, «Метис» кафегай дарга Екатерина Атутовада ехэ hайниие хургэнэб.???
 
ШАТАР - бурятские шахматы. С азартом и интригой провели интеллектуальную бурятскую игру в стенах нашей школы при дацане. Благодарю всех кто помогал организации традиционных игр! Всем добра и счастья!?
 
Авторизуйтесь, чтобы комментировать